Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baskanligi 'nin görev ve yetkileri
 
  • 124 sayili Yüksekögretim Üst Kuruluslari ile Yüksekögretim Kurumlarinin Idari Teskilati hakkinda Kanun Hükmünde Kararname' nin 33' üncü Maddesindeki görevleri yapmak,
  • 5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi, Harcama Yetkilisi olarak belirlenmektedir,
  • Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu olusturup is bölümü ve personeli üzerinde genel egitim ve denetim görevini yapmak,
  • Kütüphanecilik alanindaki gelismeleri izleyerek yeni teknolojinin kütüphaneye girmesi için çalismalar yapmak,
  • Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu saglamak ve denetimini yapmak,
  • Merkez ve birim kütüphanelerinin esgüdüm ve isbirligi içinde çalismalarini saglamak ve bu amaçla mesleki kurslar açmak, egitim programlari düzenlemek,
  • Bibliyografya, tez katalogu, süreli yayin katalogu, vb. yayinlar çikararak bilimsel arastirmalari kolaylastirmak,
  • Kütüphane ve Dokümantasyon hizmetleri hakkinda ayrintili bir faaliyet raporu hazirlamak ve her yil Ocak ayi içinde Rektörlüge sunmak,
  • Yönetmelik uyarinca görev alanina giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdigi diger çalismalari yapmak.
 
Sorumluluklari;
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baskanligi görevlerini yerine getirmede Genel Sekreterlige karsi sorumludur. Baskanin olmadigi zamanlar yetki ve sorumluluk Sube Müdürüne aittir.